top of page

Регламент акції «Дімедик для України»

§1 Загальні положення

 1. Цей регламент акції під назвою «Дімедик для України» (далі – «Положення») визначає механізм, обсяг та умови участі в операції допомоги, спрямованої на надання безкоштовних медичних консультацій громадянам України, які проживають у Польщі, надалі називається «Акція».

 2. Організатор Акції – Dimedic Limited, 104 Close, Quayside, Newcastle upon Tyne, NE1 3RF, Велика Британія, надалі – «Організатор».

§2 Мета Акції

 1. Метою Акції є надання медичної допомоги біженцям з України, які перебувають у Польщі внаслідок війни в Україні, що розпочалася 24 лютого 2022 року.

 2. Допомога надається через безкоштовні медичні консультації, які надає Dimedic Polska ТОВ, вул. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, NIP: 9472001543 надалі іменується «Клініка Dimedic»:
  а) Медична консультація за допомогою електронної форми, з можливістю відправки електронного рецепта на вказану електронну адресу.
  б) Телефонна медична консультація – лікар зв’язується з пацієнтом за номером телефону, вказаним у формі, з можливістю відправлення електронного рецепта на вказану електронну адресу.

 3. Медичні консультації надаються клінікою Dimedic відповідно до правил, описаних у регламенті клініки, доступному за посиланням: https://dimedic.eu/pl/regulamin, з урахуванням пп. 4 нижче.

 4. Медичні консультації в рамках Акції можуть бути надані протягом 72 годин після реєстрації по телефону або за формою.

§3 Правила участі в Акції

 1. Учасником Акції може бути особа, яка:
  а) має українське громадянство;
  б) перетнула кордон з Польщею після 24 лютого 2022 р.,
  в) має номер PESEL, зазначений у ст. 4 Закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Правовий журнал, ст. 583 із змінами) або має номер паспорта України.
  г) може підтвердити статус біженця під час реєстрації, надсилаючи фотографію штампа в паспорті з датою прибуття на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року.
  д) правильно заповнити реєстраційну форму, доступну на сайті www.dimedic-ukrayina.eu або зареєструватися за телефоном і буде позитивно перевірена Організатором.

 2. Для того, щоб скористатися медичною консультацією, учаснику необхідно попередньо зареєструватися:
  а) за телефоном 42 239 20 50 з 8:00 до 20:00,
  б) або на сайті dimedic-ukrayina.eu та надіслати заповнену форму медичної консультації.

 3. Акція триває з 04.04.2022 по 31.12.2022.

§4 Обробка персональних даних

 1. Організатор є розпорядником персональних даних, наданих під час Акції.

 2. Персональні дані Учасників та Одержувачів Акції обробляються відповідно до положень про захист персональних даних, що діють в Республіці Польща та Європейському Союзі, в обсязі та з метою, необхідними для здійснення Акції. Детальна інформація про обробку персональних даних Учасників кампанії доступна на dimedic.eu/pl/polityka-prywatnosci.

§5  Скарги

 1. Будь-які скарги щодо способу проведення Акції учасники повинні подавати в електронному вигляді не пізніше 30 днів з моменту участі в Акції. Скарга, подана після цієї дати, не розглядається Організатором.

 2. Скарга повинна містити: ім'я, прізвище та поштову адресу учасника Акції, детальний опис та обґрунтування скарги, а також мусить бути надіслана електронною поштою на адресу medadmin@dimedic.eu, рекомендованим листом на адресу Організатора або у штаб-квартирі Організатора під розпискою.

 3. Скарги розглядаються Організатором протягом 7 робочих днів з дня їх отримання.

 4. Рішення Організатора щодо поданої скарги буде повідомлено Учаснику Акції за адресою, вказаною у скарзі, протягом 7 днів з дня розгляду скарги.

 5. Передбачено в розд. 1 - вище, процедура оскарження не виключає права пред'явлення претензій через посередництво або судовий розгляд, або претензій до Учасника Акції відповідно до регламенту клініки за посиланням: https://dimedic.eu/pl /регуламін.

§6 Прикінцеві положення

 1. Положення про кампанію доступне на сайті www.dimedic-ukrayina.eu/.

 2. У питаннях, не охоплених цим Регламентом, застосовуються положення польського законодавства,

 3. Будь-які спори, що виникають у зв'язку з виконанням зобов'язань, пов'язаних з цією Акцією, вирішуються компетентним судом загальної юрисдикції.

bottom of page